Vapen-, försvarsmateriel- och ammunitionsindustri

Vapen-, förvarsmateriel- och ammunitionsindustrin är viktiga uppdragsgivare för oss. För serieproduktion utnyttjar vi automation och robotar i produktionsprocesserna. Styrning av produkternas måttnoggrannhet, jämna kvalitet och finish spelar en viktig roll i tillverkningsprocesserna. Vi använder robotiserade mikroblästringsceller för ytbehandling av tillverkade detaljer. I processer och metoder beaktas kraven i standarden AQAP 2110.

  • serieproducerade detaljer
  • prototyper
  • sammansatta delar
  • tillverkning av måttolkar
  • tillverkning av verktyg
  • polering av produkter
  • bearbetning av specialmaterial
  • inköp av yt- och värmebehandlingar (även internationellt)
  • användning av specialförpackningar
  • lagerhållningsservice