Fordonsindustri

Copyright: Valtra

Vi tillverkar detaljer och komponenter för t.ex. traktorer, skogsmaskiner och motviktstruckar. I tillverkningsprocesserna utnyttjar vi automation och robotceller. Delar till motorer och kraftöverföring får sin slutfinish med hjälp av många olika slags slipmetoder. Måttnoggranna hål i hydrauliska komponenter henas till exakta mått. Särskilt plana tätningsytor kan också planläppas. Borrning av sneda hål i hydraulblock görs effektivt med en enda uppspänning med hjälp av fleraxelbearbetning.

Exempel på produkter:

  • detaljer och sammansatta delar till kraftöverföring och motorer
  • hydrauliska komponenter och delsystem
  • delar och delsystem till lyftkranar
  • tillverkning av reservdelar