Flygindustri

Vi tillverkar detaljer och sammansatta delar till både civila och militära flygplan. Hanteringen av spårbarhet och dokumentation utgör viktiga delar av tjänsten. Vi klarar också bearbetning av mycket krävande och svårbearbetade material. Samarbetet baseras på fullständigt förtroende och en total kontroll av helheten. Processer och metoder uppfyller kraven i standarden SFS-EN 9100.

  • serieproducerade detaljer
  • reservdelar för service och ändringsarbeten
  • detaljtillverkning vid modernisering av maskiner
  • delar till t.ex. radarutrustning
  • tillverkning av specialverktyg
  • bearbetning av krävande specialmaterial
  • spårbarhet
  • materialstyrning och kravenlig lagring
  • dokumentation och arkivering
  • inköpsprocesser för yt- och värmebehandlingsprocesser som är godkända av kund (även internationellt)