Måttnoggrann finmekanik – det är vårt kännemärke!

Precisionsdetaljer från Oku Koneistuspalvelu Oy används i till exempel flygplan, vapen, röntgen- och laboratorieutrustning, pappersmaskiner, precisionsverktyg och fibertillverkningsutrustning. Ovillkorlig måttnoggrannhet, dokumentation och en systematisk kvalitetsövervakning är självklarheter i de produkter vi tillverkar.

Dessutom tillverkar vi delar till bl.a. lyft- och transportanordningar, jord- och skogsbruksmaskiner samt kraftverk. Ofta ingår till exempel delar till kraftöverföring och motorer, glidlager, axlar och munstycken. De flesta av våra kunder är avtalskunder för vilka vi vid behov lagerhåller produkter.

Enligt vår strategi söker vi kunder brett från olika industrigrenar. Engångsprojekt utgör också en väsentlig del av vår verksamhet. Den gemensamma nämnaren är höga krav på de produkter och tjänster som levereras.


Tjänster:

  • legotillverkning

  • prototyptillverkning

  • tillverkning av reservdelar

  • mekanikkonstruktion

  • produktionstekniskt konsultarbete

  • mättjänster och mätprotokoll

  • upprättande och förvaltning av dokumentation samt spårbarhet

  • lagerhållning

  • snabbleveranser

  • exportdokumentation och -förpackningar

Vi har ägnat oss åt finmekanik och precisionstillverkning sedan 1978. Med den sakkunskap som vår långa erfarenhet ger tillverkas produkterna måttnoggrant och kostnadseffektivt. Seriestorlekarna varierar från ett exemplar till etthundratusen exemplar.

Vi kan ta hand om kundens hela process, från tillverkning av detaljer, anskaffning av köpta delar ända till montering. Vi kan också ombesörja yt- och värmebehandlingar av produkterna liksom specialytbehandlingar. Vi erbjuder dessutom konsulttjänster inom produktionsteknik och mekanisk konstruktion.

Vi säkerställer en smidig produktion genom att alltid lagerhålla kritiska material. Om kunden så önskar lagerhåller vi färdiga produkter och levererar efter behov. Vi kan också hantera leverans av produkter direkt till slutkund, nätverket eller till utländska enheter.


Kontakta oss,

när du söker specialkompetens för finmekanik och precisionsdelar, en tillförlitlig tillverkare för sammansatta produkter eller en erfaren prototyptillverkare.

Kontakta ossFeedback