Gnistbearbetningsmaskiner

Vi har precisionstrådsågar samt maskiner för gnistborrning och sänkgnistning. Med gnistbearbetning tillverkar vi bland annat precisionsdysor och skärverktyg. Dessutom tillverkar vi krävande gjutformsdelar med gnistbearbetning.

 
Maskinnamn Antal axlar Bearbetningsområde (X,Y,Z,U,V,B)
Agie Compact 2 - 350 x 250 x 350, 360°
Makino UP32J trådgnistmaskin 5 370, 270, 220,±35,±35
Makino U32K trådgnistmaskin 5 570,270,220,±35,±35
Makino EU 64 trådgnistmaskin 5 650,400,420,101,101
Omega CM800TNC124 gnistborrmaskin 3 600 x 300