Kvalitet

Okun Koneistuspalvelu Oy har ett certifierat kvalitetssystem enligt ISO 9001. ISO 9001 är den mest välkända standarden som baseras på principen om ständiga förbättringar. Vi sätter aktivt mål för utveckling av vår verksamhet samt mäter och analyserar verksamheten. Vi har skapat effektiva och verksamma processer och arbetssätt för ledning samt styrning och utveckling av affärsverksamheten och processerna.

Vi tar ansvar för miljön och i beslutsfattande tar vi hänsyn till miljöeffekterna. I vårt ledningssystem följer vi kraven i ISO 14001-standarden.

I uppdrag från försvarsindustrin följer vi AQAP 2110-standarden. AQAP betonar hantering av risker och styrning av hela leveranskedjan samt dokumentation och spårbarhet. AQAP baseras på kraven i ISO 9001-systemet, men innehåller ytterligare krav.

I uppdrag från flygindustrin följer vi EN 9100-standarden. Standarden används i såväl civil som miltär flygverksamhet. Standarden tar hänsyn till de speciella kraven i flygindustrin.