Skicklighet och noggrannhet i allt – det är vår utgångspunkt

Vår kompetens baseras på en djup kännedom om vår bransch, förmågan att utnyttja teknik och olika metoder samt en lång erfarenhet. Vår styrka är mångsidiga tillverkningsmetoder, resultatinriktning och vårt kundorienterade arbetssätt. Goda nätverk och en förmåga att nätverka är också en styrka.


Vårt mål är att betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt. I utvecklingsfasen av produkter och produkthelheter hjälper vi gärna till med t.ex. materialval, val av kostnadseffektiva tillverkningsmetoder och tekniska lösningar. Genom oss kan du också få tillgång till mekanisk konstruktion på hög nivå. En förutsättning för en lyckad produktutveckling är att producerbarhet och kostnadseffektivitet beaktas i ett så tidigt skede som möjligt av produktutvecklingsprocessen. Genom samarbete förenar vi våra kompetenser och uppnår bästa möjliga slutresultat.

Vi engagerar oss för att tillverka med en produktkvalitet enligt målen och att arbeta effektivt. Vår verksamhet baseras på förtroende, ett långvarigt kompanjonskap till nytta för båda parter. 


Kontakta oss,

när du söker en legotillverkare som är en tillförlitlig tillverkare av finmekanik och precisionsdelar samt en strategisk partner. Vi gör allt för att erbjuda service på toppnivå, att alla krav uppfylls och för att hålla bästa möjliga leveranssäkerhet.

Kontakta ossFeedback