Framgång tillsammans

Vi har en stark vilja att betjäna våra kunder och skapa mervärde för dem.

All vår verksamhet baseras på följande värden:

 

  • verklig omsorg om personal, kunder och miljö
  • investeringar i kompetens och innovativ teknik
  • ständig utveckling inom kärnområdet och företagandet
  • effektivt nätverkande inom inköp och sakkunskap
  • kompromisslöst engagemang för ansvarsfull och hederlig affärsverksamhet.