Skicklighet och noggrannhet

Vi är specialister på tillverkning av finmekanik och precisionsdetaljer. Lång erfarenhet och hög kompetens förenad med den senaste tekniken och en motiverad personal är vårt framgångskoncept.

Bekanta dig med vår kompetensKontakta oss

Den senaste tekniken och ett gediget kunnande

Finmekanik och precisionsdetaljer som kompromisslöst överensstämmer med ställda krav, användning av specialmaterial och verksamhetens totala kvalitet innebär tillförlitlighet och driftsäkerhet för kunden.

Vårt kundsamarbete börjar med en genomgång där målet är att hitta de mest kostnadseffektiva och bästa lösningarna för produktutveckling, produktion och logistik. Modern teknik som 5-axlig bearbetning och precisionsmätinstrument gör det möjligt att tillverka krävande produkter med hjälp av CAM. Vi har tillgång till mer än 50 verktygsmaskiner och åtta robotceller.

Våra kundorienterade investeringar i den senaste tekniken samt utbildning utgör grunden för en ständig utveckling av verksamheten vid vårt företag. En yrkesskicklig och motiverad personal engagerar sig i verksamheten och processutvecklingen på ett kundorienterat sätt. Målet är ett djupt samarbete som skapar mervärde.

Bekanta dig med metodernaBekanta dig med maskinparken

Kundorientering och tillförlitlighet är våra kärnvärden

Våra internationella kunder värdesätter särskilt vår leveranssäkerhet och förmåga att producera kvalitet. De är en viktig del av vår kundorienterade totalservice.

Under årtionden har det också bildats ett starkt nätverk av specialister och samarbetspartner inom olika områden runt oss. Genom oss får kunden tillgång till den sammanlagda kompetensen i vårt nätverk och en bekymmerslös totalservice. För sammansatta delar sköter vi inköpsprocessen för köpta komponenter, inköp av värme- och ytbehandlingar samt montering av produkter.

Med vår sakkunskap kan vi delta i våra kunders produktutvecklingsarbete. För oss är det en hederssak att bidra till våra kunders framgång.

Läs mer om vårt företag Kontaktbegäran