Laatu

Okun Koneistuspalvelu Oy:llä on sertifioitu ISO 9001 – laatujärjestelmä. ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Asetamme aktiivisesti toiminnan kehittämiseen liittyviä tavoitteita ja mittaamme sekä analysoimme toimintaamme. Olemme luoneet tehokkaat ja tulokselliset menettelyt ja toimintatavat johtamiseen sekä liiketoiminnan ja prosessien hallintaan ja kehittämiseen.

Kannamme vastuuta ympäristöstämme ja päätöksenteossamme otamme huomioon ympäristövaikutukset. Noudatamme johtamisjärjestelmässämme ISO 14001 – standardin vaatimuksia.

Puolustusteollisuuden toimeksiannoissa noudatamme AQAP 2110 – standardia. AQAP painottaa riskien ja koko toimitusketjun hallintaa sekä dokumentointia ja jäljitettävyyttä. AQAP pohjautuu ISO 9001 – järjestelmän vaatimuksiin, mutta sisältää lisävaatimuksia. 

Ilmailuteollisuuden toimeksiannoissa noudatamme EN 9100 – standardin vaatimuksia. Standardia käytetään sekä kaupallisessa lentotoiminnassa että sotilasilmailussa. Standardi huomioi ilmailuteollisuuden erityisvaatimuksia.